PIB all Cat

PC Reynaert heeft zowel bij de dames en heren de titel van de PIB all cat binnen gahaald¨

Proficiat aan alle leden die meegespeeld hebben en de beker mee naar huis gebracht hebben.